Hvad er kommunikation?

Kommunikation stammer fra det latinske ord: communicare, som betyder “at gøre fælles”. Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller samfund kan etableres og opretholdes – eller ændres – uden kommunikation. Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen.

Et mennesket helt uden kommunikative evner, er et absurd, autistisk væsen, der ikke evner at deltage som medlem af noget socialt fællesskab eller samfund. Hvis man prøver at præcisere, hvad der ligger i begreber som “socialt fællesskab”, “socialt system” eller “samfund”, opdager man hurtigt, at et af de afgørende kendetegn ved disse begreber er, hvorvidt medlemmerne eller deltagerne har udviklet eller har et kommunikativt system til rådighed.

Når man skal afgøre, om en person er medlem af eller deltager i et bestemt samfund, socialt system eller socialt fællesskab, er det helt afgørende, om vedkommende har kendskab til det aktuelle kommunikative system og kan deltage i kommunikationshandlinger med andre medlemmer.